El millor professor del màster fins ara. Ha aportat molts casos reals que han fet les classes molt interessants.


Alumno del Master in Business Administration de la Universitat Politècnica de Catalunya. Noviembre 2018